lang-hb


foto

Memberxxl The way to enlarge penis

Memberxxl The way to enlarge penis השינוי הנפוץ ביותר המתבצע בפין בצורה מכוונת הוא מילה, שהיא הסרה חלקית או מלאה של ה עורלה , מסיבות תרבותיות, דתיות או רפואיות. דרך השופכה חולפים ה שתן ו נוזל הזרע תאי הזרע מיוצרים ב אשכים ומאוחסנים ב יותרת האשך במהלך ה שפיכה , תאי זרע, נדחפים החוצה לאורך זוג צינורות זרע , העוברים.

Zobacz więcej ...

foto

Penisize xl Find out how to enlarge

Penisize xl Find out how to enlarge penis עדויות קיימות על הגדלה משמעותית וקבועה הן לרוב אנקדוטליות , בלתי מאוששות על ידי מחקר אובייקטיבי ועשויות להיות מוטות על ידי ה אינטרסים וה רגשות של המקור להן. קיים רק מעט מחקר מדעי לגיטימי בנושא הגדלה לא-כירורגית של הפין. לונדון וקירשנבאום והילה אלרואי בשיחה על קוטר ואורך הפין הממוצע ערוץ 10 לונדון וקירשנבאום, הילה.

Zobacz więcej ...

Top